Intimitet med pengar, kroppen och dig själv

Är pengar, kropp och relationer något som inte riktigt fungerar som du
önskar i ditt liv? Den här serien ger dig ett annorlunda perspektiv och
nya möjligheter inom dessa områden. 

Tillhör du dem som önskar ha mer pengar i ditt liv? 
Vad är det du säger till pengarna som håller dem borta från dig? 
Är du villig att välja att ha pengar?
Hur vore det att ha en lättsam, rolig, hälsosam, relation och gemenskap
till din kropp?
Önskar du att du kunde vara tacksam för att du finns i ditt liv? 
Hur vore att kunna ta emot dig själv och se din unikhet?
Vill du skapa en närande relation till dig och till andra? 

Så vad kan vi då göra för att skapa det? Under dessa 5 veckor kommer
vi att titta på pengar, kropp och relationer utifrån de 5 elementen för
sann intimitet (Ära, tillit, tillåtelse, sårbarhet och tacksamhet).
Elementen till sann intimitet är något som vi bör ha till oss själv för att
kunna ha en närande relation till den person som alltid kommer att finnas
i ditt liv – du själv. Det är när vi har det som vi kommer att kunna skapa
närande relationer till andra. Vi kommer att titta på pengar och kroppen
utifrån perspektivet att skapa en närande relation, en rolig och expanderande gemenskap. Om du tog med dig din kropp eller dina pengar till en relationsterapeut vad skulle din kropp och dina pengar säga till dig?
Att ha pengar är inte något vi förtjänar, det är ett val och att ha pengar handlar om förmågan att ta emot, att inte döma och att vara villig att ha dem. 

Serien har 5-delar och där du kommer att få med dig praktiska verktyg
och transformerande processer för att kunna frigöra dig från begränsningar, dömande, brist och hinder inom dessa områden. Att titta på dina fasta synpunkter om pengar, kropp och relationer kommer att ge dig en ökad medvetenhet om dig själv och möjligheter att skapa något bortom det
du tror är möjligt. Att ha pengar eller inte ha pengar handlar om mottagande. Vad är du inte villig att ta emot som håller pengarna borta i ditt liv? 


Zoominar 5-delar
1- Zoominar med perspektivet att skapa en sann intimitet med dig, din kropp och pengar utifrån elementet att ära, att ta emot, att gå bortom trauma och drama. Vilket beteende har du mot dig själv, pengar och din kropp?

2- Zoominar med perspektivet att skapa en sann intimitet med dig, din kropp och pengar utifrån elementet att ha tillit, att se och erkänna dig själv, förmågan att göra val och att generera. 

3- Zoominar med perspektivet att skapa en sann intimitet med dig, din kropp och pengar utifrån elementet sårbarhet, att aldrig gömma dig för något, att vara villig att ha alla upplevelser. Att vara sann mot dig, kroppen och pengar

4- Zoominar med perspektivet att skapa en sann intimitet med dig, din kropp och pengar utifrån elementet vara i tillåtelse, att ta emot utan att döma. Vem är du bortom din story? 

5- Zoominar med perspektivet att skapa en sann intimitet med dig, din kropp och pengar utifrån elementet att ha tacksamhet för att du finns i ditt liv, tacksamhet för pengar och kroppen.

Investering: 1 250 kr

Betalning sker främst via swisch och betalas i förskott.

Inkluderar:
5 zoominar á 90 min
Inspeling av zoominaren
Inspelning av rensande och expanderande processer 
Skriftligt dokument med rensande processer

Anmälan: http://www.accessconsciousness.com/class_details.asp?cid=80483