Informed water bottle

Vatten är hälsovård
Vatten är en essentiell resurs och betyder att det är något vi all behöver för att överleva, inte bara för törstens skull utan för kroppens grundläggande funktioner.
Både vattenhalten och vattenkvalitén är viktig för vår kropp och är en ren hälsovinst. Kroppen består till större delen av vatten, likaså våra celler och organ. 
Allt liv behöver vatten för att fungera optimalt.

  • 99 % av molekylerna i kroppen är vatten.
  • Hela vår kropp består av ca 70 % vatten.
  • Hjärnan består av ca 90 % vatten. 
  • Blodet och plasman, ca 95 % vatten.
  • Njurarna ca 83 % vatten.
  • Lungorna ca 80 % vatten.
  • Musklerna ca 76 % vatten.
  • Skelettet ca 22 % vatten.
  • Tänderna ca 10-13 % vatten.


VATTEN
- förhindrar att blodet förtjockas så att det blir lättare för hjärtat att arbeta.
- transporterar näringsämnen till hela kroppen. 
- behövs för kroppens naturliga rening. Vatten sköljer bort gifter och slaggprodukter.
- renar tarmarna, håller magen i gång och motverkar förstoppning.
- har en smörjande effekt på leder och fungerar som “kuddar” på dina vitala organ.
- påverkar vårt mentala fokus, koncentration, sömn och återhämtning. 
- reglerar vår ämnesomsättning, matsmältning, blodcirkulation och cell-reproduktion.
- behövs för kroppens och musklernas återhämtning vid fysisk träning.
- en bra vätskebalans ger större välbefinnande, mer energi och bättre
   reaktionsförmåga.
- ger naturlig skönhet för kroppen samt är bra för hud och hår.
- minskar effekterna av stress, trötthet, infektioner och virus.
 
Vid mild vätskebrist börjar vårt lymfsystem prioritera de viktigaste funktionerna i kroppen vilket leder till att de mindre livsnödvändiga kroppsfunktionerna får lida. Denna omprioritering får din kropp att arbeta mindre effektiv och kan ge upphov
till symtom som huvudvärk, trötthet, sämre fokus och yrsel.

Vattenkvaliteten i kroppen.
Vad är det för kvalite på vattenhalten i kroppen? Kanske inte något vi tänkt på tidigare. Kvaliteten på vattenhalten är direkt kopplade till vår hälsa och vitalitet. Med det i åtanke så är det en hälsovinst att se till att dricka vatten som tillför kroppen liv.
 
Strukturen på vattenmolekylen är mycket viktig då de nödvändiga näringsämnena absorberas av cellerna genom konstant exponering av vatten. Problem uppstår när vattenmolekylerna bildar större kluster. Ju större molekylkluster desto svårare blir
det för dem att tränga igenom cellmembranet. Resultatet blir att vattnet inte kan tillföra cellerna de viktiga näringsämnena, och det kan heller inte eliminera deras toxiner. Det i sig leder till att cellerna dehydrerar och så småningom förgås pga kontaminering av sitt eget avfall. Det påverkar i sin tur vår kropp och hälsa,
cellen förbrukar mer energi och påverkar vårt immunsystem och våra energinivåer.
Kroppen består av celler - biljoner celler. Att ha en fungerande celldelning som genererar nya celler är ren hälsovård. Levande vatten rensar cellerna. 

En renad cell är en hälsosam cell, en frisk cell skapar friska organ, friska organ
gör en hälsosam kropp. Regenerations omsättningen beror på vattenkvaliteten.

 
 
70% har konstant dehydrering utan att ens förstå det. 
Redan med 5 % förlorad vattenhalt kommer kroppen i obalans. Tecken på törst informerar att vattenhalten i kroppen inte är tillräcklig och är en hälsofara.
Vattenbrist gör att vi åldras snabbare och försvagar immunförsvaret. Det i sig
leder till en mängd olika obalanser och kroppsliga besvär. Vattenbrist påverkar
vår hjärna, minnet, vårt logiska tänkande, koncentrationen och orsakar trötthet.
 
 
INFORMED WATER BOTTLE
Vatten från en Informed Water Bottle påverkar kropp positivt:
- returnerar vatten till dess naturliga tillstånd.
- genomtränger effektivt cellmembranen och främjar transport av väsentliga
   näringsämnen.
- sänker genotoxisk faktor.
- ökar energi biobränsle.
- ökar biophotonisk energi i vattenmolekylerna.
- minskar stressfaktorn.
- förbättrar cellernas förmaga att kassera avfall och toxiner.
- gör vatten mjukare och trevligare att dricka.
- minskar solbrännaeffekter.
- växter är grönare och blommar mer.
- Vatten från Informed Water Bottle har testresultat som visar på 25% minskad
   stressnivå och 12 % ökad bio-energifält samt reducerar kromosomal odditites. 


 

FLASKANS TEKNOLOGI
Teknologin bakom flaksan är en kombination av TP-teknik och Kromoterapi.
På flaskans mitt finns en unik TP-märkning, kodning som är noga utvald och
överförs till informationsmärket via chembusters eller emitterare.
Den framstående fysikern och forskaren Dr Yuri Yatsko förklarar: det är möjligt
att spela in information och överföra det till ett annat objekt med hjälp av en chembuster. Den kan överföra information utan begränsningar och kan
användas för att överföra tankar, önskemål och till och med effekten av medicin.
Den här tekniken är inte ny utan utvecklades under det föregående århundradet.

Tekniken för att informera Informed Water Bottle (Poznik TP) hämmar skadliga influenser från omgivningen, såsom exponering för magnetism, elektrisk ström, mobilstrålning, olika negativa vibrationer och liknande. En serie tester har visat att specifika informationskoder neutraliserar negativa influenser genom att kontinuerligt interagera med innehållet i flaskan. Det gäller även de objektet som har skannats i butiksdiskarna, vilket i sig negativt påverkar energivärdena för mat och dryck.

Informed Water Bottle påverkar positivt vårt allmänna välbefinnande genom
att både öka vitaliteten och balansera de personliga energinivåerna genom den
unika teknologin: kromoterapi och TP-teknik. Flaskan påverkar dricksvattnet och återställer dess naturliga egenskaper genom att lägga till energipotential
(producerar strukturerat vatten) och rengörinsinformation behålls av föroreningar.
Flera testresultat visar på att dricksvatten från informerad flaskan fick en betydande ökning av humant biofält, minskning av stressfaktorer och avsevärt minskad genotoxicitet i vattenet. Informerat vatten påverkar också djur och växter på ett possitivt sätt.  


Kromoterapi
Kromoterapi verkar genom olika spektrum av ljus, med målet att läka vår kropp
som helhet, där varje färg berör den fysiska, kognitiva, känslomässiga eller andliga delen av vem vi är.
Vid exponering för solljus absorberar vattnet i en färgad behållare vibrationen för den specifika färgen. Detta är grundprincipen bakom kromoterapi. Med hjälp av noggrant utvald information (positiv vibration) kan vi verkligen uppleva och dra
nytta av naturens naturliga helande egenskaper.
Chakras är icke-fysiska energikällor (rent ljus) som hjälper till att omvandla och
behålla våra fysiska, mentala och andliga livskrafter. Ordet »chakra« är en gammal sanskirt term och betecknar ett ljushjul. Om vi tror att det finns en högre källa till
vår existens, så är det också tydligt att förstå att vi alla ingår i denna större kraft.
             
     
TP technology = Technology Poznik

V. Poznik är en slovensk forskare. Han och hans team utvecklade denna teknologi
som är en kombination av flera vetenskapliga processer som kan påverka nätverket
av sammanfogade molekyler i olika material (vatten, glas, plast, metall etc.) med
hjälp av information eller kod. 


Flaskan informeras med över 450 000 positiva vibrationer.
Vattnet som fylls upp i flaskan informeras med en uppsättning av över 450 000 positiva vibrationer - informationen är skriven genom en unik TP-technology på flaskans etikett. Genom vibrationerna återfår och transformeras vattnet till sitt naturliga tillstånd, vilket är optimalt för den mänskliga organismen. Vattnet som kommer från flaskan hjälper våra kroppar att förnya sina energireserver samt är smakligare, renare och hälsosammare.  


Energisymbolen på flaskans mitt
TP-tekniken använder en mikrokosmisk energisymbol – källans information -
för att på ett positivt sätt påverka vattnet, vad gäller dess struktur och informations egenskaper, och vår kropp som ett resultat. 
Energi-symbolen härrör från en skyddande form i magiskt liv, och förbättras genom
ett exakt urval av information (vibrationer) i form av informationskoder.
Vatten från flaskan innehåller alla kvaliteter som är likt ett hälsosamt levande
vattnen och stödjer ett aktivt och hälsosamt liv. 
 


Informed Water Bottle
finns i 9 olika färger

 

      Röd                       Passion

       Orange                  Inspiration
       Gul                        Sunlight
       Grön                      Harmony

       Blå                         Relaxation

       Indigo                    Intuition
       Violett                   Wisdom
       Vit                         Purity
       Regnbågen           Chackra


Mer information om färgerna
hittar du på den här sidan: PRIS: 575 kr st
ev frakt tillkommer


 

TEKNISK FAKTA om FLASKAN
Volym: 650 ml 
Höjd: 26 CM
Diameter (max): 8,5 cm 
Diameter mitten: 6 cm 
Vikt - tom: 0,52 kg 
Vikt - full: 1,17 kg 

FAKTA OM FLASKAN
Flaskan kan användas av alla som
ett sätt att förbättra och/eller behålla hälsa, energi, balans, haromoni och välbefinnande. 

- flaskan har kodats med en
   uppsättning av över 450 000
   positiva vibrationer. 
- den finns i nio färger och ger sina
   unika hälsoeffekt tack vare
   kromoterapi - färgterapi och
   TP-teknik. 
- den är gjord av schweizisk
   kvalitetsglas
- den innehåller inga skadliga
   kemikalier som BPA, ftalat, PVC
   eller polykarbonat.
- banden på flaskan, som finns
   i olika färger samt i chakrafärger
   är för tillfället gjord av silikon.
- banden på flaskan bra grepp och
   bättre skydd mot skador

KONSUMENTER BERÄTTAR
- Ökar fokus och koncentration,
- Förbättrar resistens mot sjukdom,
- Minskar stress och förbättrar sömn,
- Hjälper med huvudvärk migrän,
- Förbättrar matsmältning,
- Förbättrad koncentration och
   fokus i vardagen,
- Mindre stress och oro,
- Minskad irritation, ilsk, frustration,
- Större inre fred och lycka,
- Ökat självförtroende
- Förbättrat psykiskt och 
   fysiskt välbefinnande.
- Förbättrat mörkerseende

Titta på den här videon, den är verkligen talande och visar hur mycket liv vattnet från flaskan ger:

Beställning/Frågor