Här kommer snart mer information om livsstil och förändring i vardagen

Kursen är onlinebaserad där vi kommer att ha vår mötesplats på ett forum som heter zoom. Där kan vi både se och höra varandra och du har möjlighet att ställa frågor. 

Kursen riktar sig till dig som önskar skapa en förändring i din livsstil. En hållbar hälsomedvetenhet i din vardag för att skapa ett friskt åldrande och ett glatt liv.
Vår hälsa och vårt välmående påverkas av många olika faktorer och kursen kommer att ta upp olika delar för att skapa möjlighet till balans, hälsa, glädje och rikedom. 

Den kommer att ta upp kost och ge dig mer information om vilka produkter som skapar obalans, inflammationer och ohälsa samt vilka produkter som främjar hälsa och balans i din kropp. Kosten är oerhört viktig del för att ha en frisk kropp. 

Vi kommer att detoxa kroppen och tankarna och hitta ett hålbart förhållningssätt att leva med hälsa, rörelse, andning och kost.