Din synpunkt skapar din verklighet

DET ÄR INTE VERKLIGHETEN SOM SKAPAR DIN SYNPUNKT


31/10 -17
DIN SYNPUNKT SKAPAR DIN VERKLIGHET
"Radera, Eliminera och Oskapa dina synpunkter om dig själv. 

  • Minns du när du senast inte hade någon synpunkt om dig själv?
  • Minns du när dagen var ett äventyr och du inte fick plats med tankar om huruvida du kunde eller inte kunde göra saker?·   
  • Funderar du på vad det är som är fel med dig när saker och ting händer i livet? 
Vi lär oss att anta synpunkter och det finns inga sanningar i de tankar som vi kan ha
om oss själva där vi inte tror på att vi duger eller att vi inte kan.


Mer information och/eller anmälan:   Du länkas vidare till Access Hemsida

2/11 -17
DIN SYNPUNKT SKAPAR DIN VERKLIGHET
"Radera, Eliminera och Oskapa dina synpunkter om pengar" 


Pengar är ett fantastiskt roligt ämne där många har starka åsikter. Att radera, eliminera och oskapa dina synpunkter om pengar handlar också om
att börja ta emot dig själv. Det är inte pengarna som är problemet, de är du.

Vilken relation har du till pengar?
På vilket sätt bemöter du pengar?
Vilka tankar, åsikter, känslor har du om pengar?
Vad betyder pengar för dig?
Vilken agenda har du med pengar?
Är du tacksam för de pengar som du har?
Minns du när du senast hade roligt med pengar?
Vad är du villig att ta emot?
Är du lycklig och har roligt?


Mer information och/eller anmälan:  Du länkas vidare till Access Hemsida

7/11 -17
DIN SYNPUNKT SKAPAR DIN VERKLIGHET
"Radera, Eliminera och Oskapa dina synpunkter om din kropp" 


Vår fantastiska magiska kropp. Så lite uppskattning den får, så lite erkännande för vad den kan göra och vad den kan bidra med. Hur vore det att ha en så där härlig, mysig, närande, helande, rolig relation med din närmaste vän? Skulle det vara annorlunda? 

- Frågar du kroppen vad den vill äta? Hur den vill röra sig? Vad den vill ta på sig? 
- Frågar du kroppen om den vill bidra till att ha mer pengar? 
- Är du tacksam för den kropp som du har oavsett hur den är? 


Dömer vi kroppen för något är det exakt den som kommer att skapas. Vad har dudömt som fel, ful, hemskt, fruktansvärt med din kropp? Vad är det du döljer, gömer och glömmer? 

Mer information ocheller anmälan:  Du länkas vidare till Access Hemsida

ONLINE KURSER VIA ZOOM

Vi gör vår synpunkt sann,
verklig och de kan styra både vårt beteende, våra relationer,
vår självbild, våra val osv.

Om det är något i ditt liv som
du önskar förändra som du
hittills ännu inte lyckats förändra, vad har du för synpunkt som håller allt det du inte önskar
ha på plats?

En synpunkt är vad som står i vägen, och skapar de hinder, mönster, blockeringar, rädslor som du inte kan övervinna.
De roliga med synpunkter
är att de aldrig är sanna, de är bara antagna. Bara för att vi har antagit en sak om oss själv betyder de inte att det är sant.

Vem skulle du vara om du inte hade någon story, inte någon synpunkt och inget som hindrade dig från att skapa det du önskar? Vad skulle du göra?
Var skulle du vara?

Att radera, eliminera och oskapa dina synpunkter kommer att skapa en helt annorlunda relation till dig själv. Att välja att inte längre döma sig själv för något, att välja att inte göra dig själv fel för något, att inte göra dig själv
mindre eller större än andra, att inte anpassa dig eller att gå emot något är att ära sig själv och ha vänlighet till sig själv. 

ONLINE KLASSER

60 min online kurser via zoom. Varje klass inkluderar:

- 60 min kurs online via zoom
- Inspelning av kursen
- Homeplay; hemlek med verktygen
- Verktyg och rensningsfraser
- Pdf fil med rensningsfraser 
- Pdf fil med homeplay
- Inspelad rensningsloop

Investering och Betalning:
150 kr via swish

Access Consciousness är en uppsättning verktyg och
pragmatiska tekniker.
De är till för dig, för att bidra
till dina möjligheter i livet och
där du kan börja ta emot ditt
eget vetande och skapa ditt liv.