The Joy of Living

Livet har för mig blivit mer och mer som ett äventyr och en glädje.
Det som skiftar i en ständig ström av expansion är att jag för varje
dag skapar mer och mer liv och möjligheter för mig och det genererar
och bidrar även till mer och mer liv och möjligheter för andra.
Hur blir det ännu bättre än så?

Min glädje och energi till att skapa mer och allt det jag gör och
erbjuder i mitt arbete är ett bidrag till både mig och
mina kunder,
klienter, kursdeltagare och så även för grannen, mannen i kassan
på ICA eller personen som jag möter på stan, flygplatsen, tåget
eller någon annanstans. Vad mer är möjligt?

Vi är alla ett bidrag för varandra om vi vill välja det och vi kan välja
att bidra med ännu mer i en ständig expansion av nya möjligheter
för oss alla. Vilket bidrag kan jag vara i den här stunden, i den här
situationen, till den här personen?

Det jag önskar se för den här världen är en annorlunda plats där
vi lever I TILLÅTELSE TILL varandra. Hur skulle det vara att leva i
en värld utan trauma och drama, utan dömande, skuld eller rädslor?Vad kan jag göra och vara idag som skapar och genererar mer
medvetenhet,
val och möjligheter för mig och för världen?

 
 

What would I truly like

to have as my life?

 

What can I be, know, perceive

and receive today that would
allow everything that I truly
would like to have as my life
showing up right away?