Access Bars behandling

Det magiska med Access Bars är att hela ditt liv kan förändras på 90 minuter. Tankar, känslor, sinnesstämningar och synpunkter påverkar oss på många olika sätt. Till och med cellen påverkas. När vi tar emot en session i Access Bars, så släpper du på bl.a begränsningar inom livets alla områden. Det händer också mycket i kroppen på cellnivå.
Du ger dig själv utrymme att vara mer närvarande, ha en större lätthet med allt som pågår runt dig, det tystar tankebruset, ökar glädjen och lusten att skapa. 

Access Bars är en verktyg i vardagen som hela familjen kan ha så stor nytta av. Släpper på stressen, skapar närhet och gemenskap, ökar lusten, förbättrar sömnen .... och så mycket mer. I sämsta fall upplevs en Access Bars behadling som att ta emot en skön avslappnande massage och i bästa fall förändrar den hela ditt liv. 


Bars är 32 punkter på huvudet som när de får en lätt beröring omedelbart frigör blockeringar på alla nivåer inom livet alla områden. Det är som om att storstäda i ditt mentala inre och ge dig själv mer utrymme att vara den du egentligen är. 

Alla kan ta emot sessioner i Access Bars, oavsett tillstånd eller ålder. Du ger dig själv möjligheten att vara mer närvarande, medveten och ha mer lätthet och glädje i livet. Access Bars har verkligen tusentals fördelar och är ett mycket behagligt sätt att skapa förändringar i vår mentala struktur. Vi kan genom att vara villig att lägga oss ner på en massagebänk skapa mer lätthet där vi ser problem, rädslor, hinder, mönster, dömanden och blockeringar av olika slag. 


Barn som får Bars ökar det inre lugnet, höjer självkänslan och inlärningsförmågan. De öppnar upp för sin egen kreativitet, vilket underlättar skolgången. Både barn och vuxna med tex ADHD kan uppleva ett ökat lugn.

Alla kan ta emot Access Bars oavsett tillstånd och används effektivt vid stress, utmattning och kronisk värk.


Som ett resultat av att ta emot regelbundna sessioner kommer din livglädje att öka, din energi, kreativiet, lust och din närvaro. 

Att ta emot bars förändra dina framtida möjligheter.
Tänk om hela livet kan komma till dig med lätthet, glädje och härlighet?. 

Boka tid för din behandling!
1100 kr 90 min

Tips! Kombinera din behandling med Transformation EnergiCoaching eller med massage!

   Så här mycket förändring på 75 min. Vad kan en session gör för dig? 

Vad kan du få ut av en Barsbehandling?

reducerar stress, oro 
minskat självdömande och negativt tänkande
reducerar rädslor, hinder, mönster
energipåfyllning, energiflödet i kroppen och livet ökar
tankebruset tystnar 
djupare sömn
förbättrade relationer
lättare att göra val
ökad livsglädjen
möter livet med en större lätthet
spänningar i kropp och medvetande lättar
förbättrad kommunikation
cellfunktionen förbättras och cellen återgår till sin normala klotformning
närvaron med dig själv, livet ökar
du blir mer av dig själv och skapande av ditt eget liv
självkänslan och kroppskännedomen ökar
kreativiteten och handling ökar
löser upp blockeringar, emotionellt, fysiskt, psykiskt, själsligt
konsentration och inlärningsförmågan ökar
släpper på spänningar både mentalt och fysiskt

ökat välmående 
kreativitet och möjligheter ökar