Fråga och du skall få ta emot

Ställ en fråga -
vad önskar du förändra i ditt liv?

Hör intill hittar du inspelningar från tidigare webinar med personer
som ringt in för att ställa en fråga.

Har du något i ditt liv som du önskar förändra? 
Sitter du fast i ett mönster och önskar få mer klarhet,
bli mer medveten om vad annat du kan välja? 

Gilla facebooksidan
https://www.facebook.com/askaquestion4you/

Clearing statement

Ett verktyg som jag använder mig under telecallen. Känner du inte till Access sen tidigare kan det här vara en värdefull information till dig. 

Clearing Statment, rensningsfrasen är något som används för att kringgå ditt logiska sinne för att rensa de blockeringar och begränsningar som du kan sitta fast i och därmed öppna upp för nya möjligheter i nuet och för framtiden. I videon här förklarar jag det närmare

GRATIS ATT LYSSNA PÅ

SoundCloud

Inspelningarna kan du lyssna till här nedan. De är ca 30 minuter

Jag vill leva mer. Inre lycka 

Att börja agera när vi sitter fast. 

Kropp och medvetenhet

Kärlek och Relationer

Business, Dömande, Entiteter 

Julkul med din magi

Relationer och att välja sig själv