GDPR - Intigritetspolicy

I integritetspolicyn kan du läsa om hur Anna-Lena Livet Är Nu behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har beträffande personuppgifter.

Vilken information samlar ni in om mig?
Vi samlar in information som hjälper oss att tillhandahålla en tjänst eller
produkt till dig, det inkluderar:
email
namn
kontaktuppgifter

Hur kommer ni använda min information?
Vi behöver veta en del om dig för att kunna förse dig med informationsutskick och betalningsinformation och för att kunna tillhandahålla de tjänster och produkter du beställer av oss. Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster och produkter till dig.


Marknadsföring
Vi behandlar e-mailadresser för att skicka nyhetsbrev, erbjudanden och marknadsföring via e-post. När du anmält dig till en kurs och lämnat din mailadress samtycker du till att ta emot utskick från oss. 

Hur länge kommer ni ha min information?
Information som vi använder för nyhetsbrevsutskick eller marknadsföring kommer behållas fram tills den tidpunkt du själv väljer att avprenumerera
från den.

Med vilka delar ni min information med?
Ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar den.

Vad är mina rättigheter?
Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter
vi har om dig.
Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och
korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om
du anser att den är inkorrekt.
Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter.
Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst.
Antingen genom att avprenumerera från meddelandet eller kontakta
oss via e-post.
Klagomål: Du kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Hur kan jag använda mina rättigheter
Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.

Uppdateringar av denna policy
Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera dem
på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast den 24 maj 2018.

Hur du kan kontakta oss
Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter kontakta. Anna-Lena Nygren. E-mail: alive@livetar.nu