Livshjulet

 

Hur nöjd/tillfredsställd är du?

Välj ut 8 områden som du känner är

viktigast i ditt liv just nu.

 

 

Kärlek

Vänner och relationer

Familj

Bostad

Ekonomi

Fritid

Daglig sysselsättning

Egen tid

Personlig utveckling

Fysisk hälsa

Motion

Kost

Sömn

Själslig häsla

Mental hälsa

Eget ansvar för ditt liv

Tillit till sig själv

Tillit till livet

Tillfredställelse

Upplevelse av meningsfullhet

Självkänsla

Glädje och lycka

Inre trygghet

Leva i nuet

Mod och stryka

Dina val och handlingar

 

 

Hur ser det ut i dessa områden i ditt liv?

 

Använd livshjulet och se hur det ser ut för dig.

Fyll i dina livsområden som du valt mellan ekrarna.

Bedöm sedan hur pass nöjd du är idag i dessa

områden och för en motsvarande siffra i hjulet.

 

Skala 0 - 10

0 (navets mittpunkt) = helt missnöjd

10 (hjulets omkrets) = helt nöjd 

 

Om det skulle var ett riktigt hjul, hur skulle de gå

att åka på det hjulet?

 

Inom vilka områden är du minst nöjd?

 

Vad upplever du är problemet?

 

Vad vill du uppleva istället för det du gör nu?

 

Vad är ditt mål?

 

Vad kan vara första steget för att nå ditt mål?