Detta är en kurs och inbjudan till att leva med

energi, lugn, hälsa, lätthet och glädje!

 

En möjlighet att upptäcka ett helt nytt sätt

att fungera och agera i ditt liv i alla områden.

 

 

Lär dig att hantera stress & oro.
Kom över nedstämdhet &
depression.
Minska/eliminera kroppslig eller själslig smärta.

Ge dig själv möjligheten att leva ett liv i glädje, med energi

och ett inre lugn, samt i hälsa och lätthet!

 

 

Vetenskapen visar att våra tankar, känslor, sinnesstämningar och automatiska reaktioner påverkar vår fysiska kropp, vår hälsa och vårt välbefinnande.
Vi kan genom att bemöta allt det här på ett helt nytt sätt påverka vår hälsa positivt och ge oss möjlighet till energi, krativitet och självkänsla.

Tankarna påverkar alltså våra liv, vår arbetssituation, vår vardag, vår kreativitet, vår självbild, vår självkänsla, våra kroppar, vår energi, våra relationer, vår vilja, vår kapacitet negativt.

Det är våra synpunkter, föreställningar och dömande som skapar det vi upplever i livet och hur vi tar det. När vi går i reaktion, när vi bedömer, anpassar oss eller håller med utan att väja det som fungerar för oss själva
kan de visa sig i ditt
liv och din kropp som stress, utmattning, sömnlöshet, tristess, depression, olika former av smärtproblematik och mental, fysisk,
och kroppslig obalans
.

 

 

Vad kan du få ut av att gå kursen?

 • Din energi ökar
 • Dina tankar och känslor påverkar dig mindre
 • Djupare sömn
 • Oro, stress, depression minskar
 • Spänningar i kropp lättar och minskar smärta
 • Ditt välbefinnande och glädje ökar
 • Kontakten med dig och med din kropp ökar
 • Kroppslig-, känslomässig- och själsligt välmående
 • Förbättrad kommunikation med dig själv och andra
 • Ökad kreativitet och lust
 • Om givningen påverkar dig mindre

 

 

Kursen

Kuren är under en dag och du får lära dig olika verktyg som hjälper dig att "navigera" på ett helt nytt sätt bland dina tankar och känslor. Det hjälper dig att tysta ner det som snurrar runt i ditt huvud och för dig till det som verkligen pågår i nuet istället för att leva i det som varit och det som ska komma.

Använder du dessa verktyg i ditt liv efter kursen kommer ditt liv att bli lättare och fylla dig med mer energi.

 

Du får också lära dig en kroppsteknik som ökar din kontakt med din kropp och din kännedom om hur din kropp och du fungerar just nu. Tekniken hjälper dig också att släppa taget om gamla mönster och sådant som hindrar dig i ditt liv.

 

Teknikerna och verktygen grundar sig i Access Consciousness tillåtande sätt att bemöta dig själv och livet på. Det ger dig energi, lätthet, glädje, nya möjligheter

och att fungera utifrån ett agerande istället från ett automatiskt reagerande.


Kursen är en heldag

 

Ingår: Material, fika, kaffe/te,
frukt o snacks.

 

Investering: 1 600 kr p/p

Kursen är lämplig för grupper med minst 6 deltagare.
Ta kontakt för att boka en dag för din arbetsgrupp eller företag.

Till kontakta mig