Lev i medvetenhet

Medvetenhet inkluderar allt och dömmer inget, det dömer inte
själva dömandet heller och tillåter att hela universum att vara
precis så som det är utan att kontrollera och söka efter ett svar.

 

Vad innebär det? Det innebär att om vi väljer att vara mer närvarande och i medvetenhet
i våra liv så dömer vi mindre och är i tillåtelse till det som är och pågår i livet. Vi går oftast
på autopilot och är snabba med att gå in i en reaktion när vi har tolkat en situation som fel eller något som vi ogillar.
När vi inte är i behov av att söka ett svar eller en lösning kan vi istället fråga efter det som kan fungera. Det eliminerar konflikter, missuppfattningar, osämja och mobbing. Vad det också ger är en ökad effektivitet, energi, koncentration, glädje och kreativitet.

Detta är en kurs där deltagarna får lära sig användbara verktyg som de har användning
av i alla situationer i livet, i sin vardag på arbetet, tillsammans med sina arbetskamrater,
sin familj och sina barn. Vertygen är lättanvända och ger deltagarna en förhöjd närvaro,
vilket öppnar möjligheten för att aktivt kunna göra ett val istället för att gå i reaktion. Alla tekniker och verktyg i kursen skapar ett nytt förhållningssätt där deltagarna kan bemöta
sig själv och omgivningen på ett helt nytt sätt. Vi påverkas av andra och genom våra tankar, känslor och sinnestämingar. Att vara mer medveten om det ger oss en annan möjlighet att agera istället för att påverkas och gå i reaktion av det som pågår runt oss.


Vetenskapen säger att vi påverkas av våra tankar, känslor och sinnestämningar och att
beroende på hur vi använder dem också påverkar vårt välbefinnande. Alltså kan vi genom
en ökad medvetenhet påverka vår hälsa, vår energi, våra val och möjligheter. Det är tankar som stressar och oroar, våra synpunkter som håller oss begränsade och där vi dömer oss själva och bygger upp ett självförtoende som inte gagnar oss eller någon annan.
Det är våra synpunkter som skapar den verklighet som vi omger oss av, det är inte den verklighet som du lever i som formar dina synpunkter. Är det något i våra liv som vi inte är nöjd med, som vi reagerar på, som vi inte kan förändra så finns där en synpunkt som håller det på plats. Genom att titta på det öppnas det en möjlighet för något helt annat att få plats. Det påverkar hela vår omgivning när vi gör ett annat val.
Många har en tendens att anpassa sig till andras synpunkter eller så går vi i reaktion mot dem. Det kan skapa besvärliga situationer i vår vardag påarbetet, med vänner eller familjen. Kursen ger deltagarna möjlighet att börja välja det som fungerar för dem.

Kursen innehåller olika verktyg och processer som ger deltagarna möjlighet att ha ett helt nytt förhållningssätt, de får lära sig en process som ökar både medvetenheten samt släpper taget om det som är ett hinder för personen.

 

 


Kursen innehåller:

Olika tekniker och processer från Access Consciousness,
ett tillåtande förhållningssätt
till livet som ger goda resultat.

Kursen är en 2-dagars worshop där både teori och praktik blandas.


Kursen är lämplig för grupper från
6 personer. Ta kontakt för mer information och prisförslag.


Till kontakta mig