Hjärt Mur (Heart-wall)

Hjärtat är det mest kraftfulla vi har i vår kropp och avger ett energifält som är mycket större än hjärnan eller något annat organ. Hjärtat genererar 60 - 1000 gånger mer energi och skickar betydligt fler signaler än vad hjärnan gör.
Vid varje hjärtslag kommunicerar hjärtat med varje cell i kroppen.
Hjärtat är vår “andra hjärna“ och att de budskap/signaler som skickas från hjärtat har en stor påverkan på vad som sker i din hjärna. Forskare förväntade sig att se mer kommunikation från hjärnan till hjärtat, men istället visade det sig vara tvärtom. Ditt hjärta har sin egen unika intelligens och är essensen av den du är. 
I hjärtat finns bland annat vår intuition, kreativitet, inspiration och kärlek. 

Heart-wall (hjärtmur) är en energimur som det undermedvetna skapar runt hjärtat för att skydda sig. De allra flesta människor, 93% uppskattas ha en hjärtmur som genom livet byggts upp av instängda emotioner som ett skydd mot smärta och sorg. Det är ungefär som att placera ditt hjärta inne i en bunker.  Vilken emotion som helst från vilket organ som helst kan bli en del av hjärtmuren, inklusive ärvda emotioner. 

Det finns en del tecken som kan tyda på att du har en hjärtmur: 
- kan hindrar dig från att leva ditt liv fullt ut.
- hindra din fulla potential.
- försvåra din självläkande förmåga och inverkar på alla sorters
   läkningsprocesser: mentala, emotionella eller fysiska.
- kan ge fysisk och emotionell skada och skapa smärtor och mentala besvär.
- instängda emotioner “dämpar“ våra liv.
- försvårar din intuition att komma fram.
- försvårar din kontakten med dig själv och din själ.
- kan begränsa din förmåga att känna, ge och ta emot kärlek.
- relationsproblematik.
- lever mer från ditt huvud än efter hjärtat.
- smärta i nacke, axlar, övre ryggen eller i bröstet.
- trötthet.
- självskadebeteende.
- beroendebeteenden.
- brist på motivation, känslor av ambivalens och apati.
- kreativa blockeringar.
- depression, ångest, sorg som aldrig släpper.
- svag självkänsla/självförtroende.
- känslor av isolering och utanförskap i relationer till andra.
- svårt att förlåta sig själv och andra.
- kroniska- och/eller inflammatoriska besvär.
- försvagat immunsystem.
- skapa problem i thymuskörteln och produktion av t-cellerna som
   har en viktig roll i vårt immunförsvar.
- kan vara en orsak till hjärtattack.
- vi tror också att högt blodtryck och svårigheter att andas kan vara följder.


Följ ditt hjärta
Vi kanske säger till någon: Vad säger ditt hjärta?
Vi kanske säger till oss själv eller någon annan: Flölj ditt hjärtas röst. 
Men ibland kanske inte vi inte riktigt vet hur vi ska navigera och när hjärta sjunger. 
När vi har en hjärtmur påverkas förmågan att lyckas med det du vill, oavett om det gäller läkning eller något annat. Att lyssna och att följa hjärtat kommer att störas av din hjärtmur.


Hur man man känna efter att ha tagit bort sin hjärtmur?
Fördelarna med att ta bort hjärtmuren är att när blockeringar i form av stagnerad energi är avlägsnade öppnas det upp för ett nytt flöde av livskraft som påverkar många delar i ditt liv.
De flesta människor upplever en märkbar skillnad efter att deras hjärtmur har avlägsnats. Några vanliga effekter som de berättar om är:

- att de känner sig lättare och lyckligare.
- djupare relation med sig själv och andra människor.
- en större lätthet i kroppen, i sinnet, i livet. 
- förändrat beteendemönster, mindre aktiva reaktioner.
- samarbetar bättre med andra.
- ökat inre lugn och bättre självförtroende.
- bättre fysik.
- mera framgång och kreativitet.
- mer kärlek, tacksamhet, glädje & flow i livet.
- förändrade relationer.
- självläkning.
- viktnedgång.
- balans och inre glädje.


Att frigöra hjärtat
Att riva hjärtmuren tar ca fyra veckor. Sessionerna bokas upp med tid för kroppen att vila och bearbeta de emotioner som frigjorts. Här erbjuder jag ett paket där vi både kommer att jobba med hjärt-muren och frigöra från det emotionella bagaget. En kombo som jag upplever har givit personerna mer.

Behandligen är djupgående där energin av de frigjorda instängd emotionerna försvinner och kommer inte längre att ha sin påverkan på dig.

PRIS: 
Totalt pris: 4 725kr 

7 sessioner a 50 - 60 minuter. 
Vi sammarbetar i att frigöra din hjärtmur och börjar också att lösa upp och frigöra lite från ditt emotionella bagage under en period av 
3 månader.

Metoden går mycket bra att göra på distans. Fysiskt tar jag emot för sessioner i Hassela.

Betalas via swish eller faktura

Boka dit paket genom att fylla
i formuläret här nedan.
 

Brad Nelson Introduction & The Heart-Wall - Discover Healing