Informed water bottle

Vatten är hälsovård
Vatten är en essentiell resurs och betyder att det är något vi all behöver för att överleva, inte bara för törstens skull utan för kroppens grundläggande funktioner.
Både vattenhalten och vattenkvalitén är viktig för vår kropp och är en ren hälsovinst. Kroppen består till större delen av vatten, likaså våra celler och organ. 
Allt liv behöver vatten för att fungera optimalt.

  • 99 % av molekylerna i kroppen är vatten.
  • Hela vår kropp består av ca 70 % vatten.
  • Hjärnan består av ca 90 % vatten. 
  • Blodet och plasman, ca 95 % vatten.
  • Njurarna ca 83 % vatten.
  • Lungorna ca 80 % vatten.
  • Musklerna ca 76 % vatten.
  • Skelettet ca 22 % vatten.
  • Tänderna ca 10-13 % vatten.

Informed Water Bottle 
finns i 9 olika färger
 
mer info här:  
och har en avancerad tekniik som gör att det är en
en hälsovinst att dricka vatten från flaskan. 

    

PRIS: 575 kr/st. Ev frakt tillkommer! 

TEKNISK FAKTA om FLASKAN
Volym: 650 ml 
Höjd: 26 CM
Diameter (max): 8,5 cm 
Diameter mitten: 6 cm 
Vikt - tom: 0,52 kg 
Vikt - full: 1,17 kg 

VATTEN
Studier visar att vatten är en god källa för att uppnå en allmän god hälsa. Att dricka
för lite vatten är att utsätta kroppen för uttorkning och det kan vara grunden till många sjukdomar. 

Vatten ...
- behövs för att kroppens ska fungera optimalt, levern, njurarna, matsmältningen,
  lederna, lymfsystemet, immunsystemet m.m
- minskar risk för stroke och hjärtinfarkt då vatten förhindrar att blodet förtjockas
  så att det blir lättare för hjärtat att arbeta.
- behövs för närings- och syretillförseln till cellerna, reglering av kroppstemperaturen
   och kroppens PH-värde.
- behövs för kroppens naturliga rening, vatten sköljer bort gifter och slaggprodukter.
- renar tarmarna, håller magen i gång och motverkar förstoppning.
- har en smörjande effekt på leder och fungerar som “kuddar” på dina vitala organ.
- påverkar vårt mentala fokus, koncentration, sömn och återhämtning. 
- reglerar vår ämnesomsättning, matsmältning, blodcirkulation och cell-reproduktion.
- behövs för kroppens och musklernas återhämtning vid fysisk träning.
- en bra vätskebalans ger större välbefinnande, mer energi och bättre
  reaktionsförmåga.
- ger naturlig skönhet för kroppen samt är bra för hud och hår.
- minskar effekterna av stress, trötthet, infektioner och virus.
 
Vid mild vätskebrist börjar vårt lymfsystem prioritera de viktigaste funktionerna i kroppen vilket leder till att de mindre livsnödvändiga kroppsfunktionerna får lida. Denna omprioritering får din kropp att arbeta mindre effektiv och kan ge upphov
till symtom som huvudvärk, trötthet, sämre fokus och yrsel.

Vattenkvaliteten i kroppen.
Vad är det för kvalite på vattenhalten i kroppen? Kanske inte något vi tänkt på tidigare. Kvaliteten på vattenhalten är direkt kopplade till vår hälsa och vitalitet. Med det i åtanke så är det en hälsovinst att se till att dricka vatten som tillför kroppen liv.
 
Strukturen på vattenmolekylen är mycket viktig då de nödvändiga näringsämnena absorberas av cellerna genom konstant exponering av vatten. Problem uppstår när vattenmolekylerna bildar större kluster. Ju större molekylkluster desto svårare blir
det för dem att tränga igenom cellmembranet. Resultatet blir att vattnet inte kan tillföra cellerna de viktiga näringsämnena, och det kan heller inte eliminera deras toxiner. Det i sig leder till att cellerna dehydrerar och så småningom förgås pga kontaminering av sitt eget avfall. Det påverkar i sin tur vår kropp och hälsa,
cellen förbrukar mer energi och påverkar vårt immunsystem och våra energinivåer.
Kroppen består av celler - biljoner celler. Att ha en fungerande celldelning som genererar nya celler är ren hälsovård. Levande vatten rensar cellerna. 

En renad cell är en hälsosam cell, en frisk cell skapar friska organ, friska organ
gör en hälsosam kropp. Regenerationsomsättningen beror på vattenkvaliteten.

 
 
70% har konstant dehydrering utan att ens förstå det. 
Redan med 5 % förlorad vattenhalt kommer kroppen i obalans. Tecken på törst informerar att vattenhalten i kroppen inte är tillräcklig och är en hälsofara.
Vattenbrist gör att vi åldras snabbare och försvagar immunförsvaret. Det i sig
leder till en mängd olika obalanser och kroppsliga besvär. Vattenbrist påverkar
vår hjärna, minnet, vårt logiska tänkande, koncentrationen och orsakar trötthet.
 
 
INFORMED WATER BOTTLE
- vatten från en Informed Water Bottle påverkar vår kropp positivt och kan     
   användas av alla som ett sätt att förbättra och/eller behålla hälsa, energi,
   balans, haromoni och välbefinnande. 
- flaskan har en avancerad kombinerad teknologi som gör den till en ren hälsovinst.
- flaskan har kodats med en uppsättning av över 450 000 positiva vibrationer. 
- den är gjord av schweizisk kvalitetsglas.
- den innehåller inga skadliga kemikalier som BPA, ftalat, PVC eller polykarbonat.
- banden på flaskan gjord av silikon.
- banden på flaskan ger ett bra grepp och bättre skydd mot skador

- returnerar vatten till dess naturliga tillstånd.
- genomtränger effektivt cellmembranen och främjar transport av väsentliga
   näringsämnen.
- sänker genotoxisk faktor.
- ökar bio-energifältet med 12 %
- ökar biophotonisk energi i vattenmolekylerna.
- testresultat visar att stressnivån sänks med 25 %
- förbättrar cellernas förmaga att kassera avfall och toxiner.
- gör vatten mjukare, lenare, lättare och trevligare att dricka.
- minskar solbrännaeffekter.
- ger mer liv till växter som både blir grönare och blommar mer.
- reducerar kromosomal odditites. 

Beställning/Frågor


  • Vilken/vilka färger vill du beställa?

KONSUMENTER BERÄTTAR
- Ökar fokus och koncentration,
- Förbättrar resistens mot sjukdom,
- Minskar stress och förbättrar sömn,
- Hjälper med huvudvärk migrän,
- Förbättrar matsmältning,
- Förbättrad koncentration och
   fokus i vardagen,
- Mindre stress och oro,
- Minskad irritation, ilsk, frustration,
- Större inre fred och lycka,
- Ökat självförtroende
- Förbättrat psykiskt och 
   fysiskt välbefinnande.
- Förbättrat mörkerseende
- Mag- och tarmrörelser förbättras
- Huden mer återfuktad och mjuk

Titta på den här videon, den är verkligen talande och visar hur mycket liv vattnet från flaskan ger:

FLASKANS TEKNOLOGI
Teknologin bakom flaskan är en kombination av TP-teknik och Kromoterapi.
På flaskans mitt finns en unik TP-märkning, kodning som är noga utvald och
överförs till informationsmärket via chembusters eller emitterare.
Den framstående fysikern och forskaren Dr Yuri Yatsko förklarar: det är möjligt
att spela in information och överföra det till ett annat objekt med hjälp av en chembuster. Den kan överföra information utan begränsningar och kan
användas för att överföra tankar, önskemål och till och med effekten av medicin.
Den här tekniken är inte ny utan utvecklades under det föregående århundradet.

Tekniken för att informera Informed Water Bottle (Poznik TP) hämmar skadliga influenser från omgivningen, såsom exponering för magnetism, elektrisk ström, mobilstrålning, olika negativa vibrationer och liknande. En serie tester har visat att specifika informationskoder neutraliserar negativa influenser genom att kontinuerligt interagera med innehållet i flaskan. Det gäller även de objektet som har skannats i butiksdiskarna, vilket i sig negativt påverkar energivärdena för mat och dryck.

Informed Water Bottle påverkar positivt vårt allmänna välbefinnande genom
att både öka vitaliteten och balansera de personliga energinivåerna genom den
unika teknologin: kromoterapi och TP-teknik. Flaskan påverkar dricksvattnet och återställer dess naturliga egenskaper genom att lägga till energipotential
(producerar strukturerat vatten) och rengörinsinformation behålls av föroreningar.
Flera testresultat visar på att dricksvatten från informerad flaskan fick en betydande ökning av humant biofält, minskning av stressfaktorer och avsevärt minskad genotoxicitet i vattenet. Informerat vatten påverkar också djur och växter på ett possitivt sätt.  


ChromoTerapi
Flaskan finns i nio olika färger och har sina unika hälsoeffekter. Välj den färg som resonerar med dig! Chromoterapi är en mycket gammal teknik för att behandla
olika sjukdomar och har utvecklats under lång tid. Chromoterapi eller färgterapi grundar sig i hur färger påverkar människan både fysiskt, psykiskt och själsligt.
Alla färger vibrerar i olika energifrekvenser och verkar genom olika spektrum av
ljus, med målet att läka vår kropp som helhet. Varje färg berör den fysiska, kognitiva, känslomässiga eller andliga delen av vem vi är. Vid exponering för solljus absorberar vattnet i en färgad behållare vibrationen för den specifika färgen. Detta är grundprincipen bakom chromoterapi. Med hjälp av noggrant utvald information
(positiv vibration) kan vi verkligen uppleva och dra nytta av naturens naturliga 
helande egenskaper.
Chakras är icke-fysiska energikällor (rent ljus) som hjälper till att omvandla och
behålla våra fysiska, mentala och andliga livskrafter. Ordet »chakra« är en gammal sanskirt term och betecknar ett ljushjul. Om vi tror att det finns en högre källa till
vår existens, så är det också tydligt att förstå att vi alla ingår i denna större kraft.
             
     
TP technology = Technology Poznik

Den japanska forskaren Masaru Emoto genomförde experiment där vatten utsattes
för antigen positiv eller negativ påverkan. Vatten har en koppling till individuellt och kollektivt medvetande. Vattenmolekyler samlar på sig information genom “vibrationer” från allt det omges av. Energi från ord, musik, bilder, tankar och känslor är exempel på vad som kan fångas upp och föras vidare tack vare vattnets förmåga att memorera och transportera information. Alla vibrationer kan uppfattas och reflekteras av vatten.

V. Poznik är en slovensk forskare som under 30 år hat tillsammans med sitt team utvecklat TP technologi. Det är en kombination av flera vetenskapliga processer
som kan påverka nätverket av sammanfogade molekyler i olika material 
vatten, glas, plast, metall etc.) med hjälp av information eller kod.

Poznik har forskat i 60 år och i sitt arbete fokuserar han på områdena fysisk medicin och informationsteknologi, som bygger på kvantfysik. Hans innovationer rör främst kvaliteten på vatten, luft och mat som förbättrar välbefinnandet, hälsan och vårt energitillstånd.


Flaskan informeras med över 450 000 positiva vibrationer.
Vattnet som fylls upp i flaskan informeras med en uppsättning av över 450 000 positiva vibrationer - informationen är skriven genom en unik TP-technology på flaskans etikett. Genom vibrationerna återfår och transformeras vattnet till sitt naturliga tillstånd, vilket är optimalt för den mänskliga organismen. Vattnet som kommer från flaskan hjälper våra kroppar att förnya sina energireserver samt är smakligare, renare och hälsosammare.  


Energisymbolen på flaskans mitt
TP-tekniken använder en mikrokosmisk energisymbol – källans information -
för att på ett positivt sätt påverka vattnet, vad gäller dess struktur och informations egenskaper, och vår kropp som ett resultat. 
Energi-symbolen härrör från en skyddande form i magiskt liv, och förbättras genom
ett exakt urval av information (vibrationer) i form av informationskoder.
Vatten från flaskan innehåller alla kvaliteter som är likt ett hälsosamt levande
vattnen och stödjer ett aktivt och hälsosamt liv. 


 

Masaru Emoto´s vattenkristaller

V. Poznik, slovensk forskare

FRÅGOR OCH SVAR
Varför ska vi dricka vatten från informed water bottle?

Informationsprocessen hjälper vattnet att återfå sitt naturliga levande tillstånd. Vårt moderna kranvatten har förlorat sin naturliga livsskraft, sin självrening och sitt antibakteriella prospekt. Dagens vattenhantering, rörledningar och föroreningar orsakar vattenförstörelse och vattnet är inte längre naturligt levande. Nedbrutna vattenmolekyler klumpar ihop sig i lagerkluster, vilket gör absorptionen svårare. Kroppen blir tvungen att använda energireserver för att omstrukturera kluster av molekyler för att kunna använda vatten för livsviktiga funktioner.

Hur lång tid tar det innan vattnet är informerat?
Informationsprocessen är omedelbar och tester har visat en liten ökad effekt de 3 första timmarna. En rekomendation är att fylla flaskan på kvällen och dricka direkt på morgonen och fylla upp den direkt igen och dricka under dagen.

Vad händer med vattnet om jag häller det i ett glas eller annan flaska?
När väl vattnet är informerat bibehåller den sitt natruliga livfulla tillstånd. Om du häller upp vattnet i en annan flaska eller skål av alluminium eller plast förlorar vattnet gradvis sin naturliga molekulära struktur. Använd glas istället.

Vad kan jag fylla flaskan med?
Använd vanligt kranvatten eller flaskvatten eller andra drycker som juicer, gröna drinkar, smoothie. Kaffe, te kan förändra sin smak.