Lev livet i total frihet och magi

FRIGÖR ALLT SOM HÅLLER DIG TILLBAKA 
20 VECKORS PROGRAM på distans via webinar

Är du redo ....
att skapa den förändring som du alltid vetat är möjligt i ditt liv?? 


Om du inte upplever att du har frihet i ditt liv eller önskar att ditt liv såg annorlunda ut inom nått område då kan den här kursen vara något för dig. Har du lätt att gå i reaktion, motstånd, eller att anpassa dig och hålla med? Har du dömanden om dig, eller på olika sätt inte upplever att du kan välja, eller har frihet? Finns det områden 
i ditt liv som du försökt att förändra och ännu inte lyckats?

Programmet pågår under 20 veckor och innehåller 10 träffar där du kommer att
få tillgång till 10 olika nycklar. Nycklarna kommer att hjälpa dig att låsa upp alla områden i ditt liv där du är fången i dig själv och blockerad i ditt liv och förändra
det som håller dig fast i olika mönster.  Kursen ger dig praktiska verktyg att praktisera och använda i din vardag för att ta emot mer, leva mer, att skapa ditt
liv som du vet borde vara möjligt.


Om du verkligen använder dig av nycklarna kommer ditt liv att fungera på ett annorlunda sätt. Det finns dem som använt dem för att komma över depression,
brist på pengar, relationsproblematik, kroppsbesvär av olika slag, viktnedgång
och många andra situationer som verkar oövervinnerliga och oföränderliga. 
Det här är en inbjudan att komma över trauma/drama, rädslor, mönster, situationer, tankar, känslor som håller dig fången.  Det är en inbjudan att erkänna, och se dig!
Att ta emot och leva ut den du egentligen är.

Är du redo att aldrig mer ha ett problem i ditt liv?

De 10 nycklarna till frihet är:
1. Du är en oändlig varelse med oändliga möjligheter
2. Allt är bara en intressant synpunkt
3. Att göra val och leva i möjligheten
4. Lev som frågan inte som svaret
5. Allt är föränderligt - att leva utan form, struktur och signifikans
6. Dömande håller det du inte önskar ha på plats
7. Att välja medvetenhet och ta klivet bortom beroenden
8. Du är unik - att gå bortom konkurrens
9. Att skapa och inte underhålla storyn om dig eller någon annan
10. Oneness, enhet och att inte exkludera något20 VECKORS PROGRAMMET
Programmet/kursen är för alla både för dig som jobbar med andra människor, coaching eller någon form av facilitering/vägledning och för dig som önskar ha
mer närvaro med dig själv, förbättra din självkänsla, självförtroende och sluta döma dig själv, din kropp och ditt liv. Det är för dig som önskar göra en radikal förändring, och frigöra allt som håller dig tillbaka. Det är för alla som önskar leva i friheten av
att verkligen ta emot och vara sig själv! 
Varje nyckel ger dig en ökad medvetenhet om dig själv och hur du kan bemöta dig själv, andra och livet ur ett annorlunda perspektiv.  Det som tas upp i den här kursen är hur du kan välja att frigör dig från allt det du själv sitter fast i och om du jobbar som terapeut av något slag så är det här vad alla dina klienter fungerar ifrån.  

Kursen innehåller också transformerande processer så du kan lösa upp blockeringar från det förflutna och skapa den framtid som du önskar ha.  Din framtid skapas nu och har inget med ditt förflutna att göra.  Hur önskar du att ditt liv är som?

Är det dags nu att skapa den framtid som du önskar ha? 

Är du villig att välja
att vara totalt fri? 

Programmet:
- 10 kurssteg á 1,5 h via telefon/dator
- Träffarna har ett öppetfråge-
  format och skapas genom
  din önskan om att veta mer. 
- Du får en inspelad mp3 fil av
  varje kurssteg
- Du får en pdf fil med information
  om varje nyckel
- Efter varje träff får du en pdf fil
  samt en inspelad mp3 fil med
  transformerande processer 
- Homeplay till varje nyckel.
- Hemlig Facebook grupp

Investering: 2 500 kr
Betalning sker via swich
eller förskottsfaktura.
Delbetalning kan göras,
ta kontakt så gör vi en
plan för dig.

Datum:
start 3/11 och varannan tisdag


Tid:
20.00 - 21.30 via din telefon/dator