Access Kroppsbehandlingar

Energibehandlingar hjälper dig och din kropp att lösa upp blockeringar
på alla nivåer så som fysiskt, phykiskt, emotionellt och själsligt. 

Access Body Healing Sessions är designade att hjälpa dig och din kropp att helas, skapa mer frihet, lätthet, glädje, tacksamhet, kreativiet, val, möjligheter och gemenskap. Kroppen är ett verktyg för njutning och glädje,  vilket allt för få personer upplever här på planeten jorden. 

Att ta emot en session hjälper dig att att släppa på de begränsingar som du och din kropp just nu fungerar ifrån. Kroppsbehandlingen hjälper din kropp att frigöra och eliminera, blockeringar, begränsningar, rädslor, smärta, obalanser, ofunktion, dömande, separation och all form av trauma/drama. Är det något som din kropp önskar?

 

När vi har obalans, mentalt, kroppsligt eller känslomässigt, kan det yttra sig på olika sätt. Kroppen uttrycker det tex genom sjukdom, stelhet, trötthet, värk, grubblerier, depression likväl som brist på pengar, icke fungerande relationer, olika former av beroenden, självdestuktivitet, bristande självkänsla och själv-förtroende mm. 

På en energimässig nivå skapar vi vår egen oblans i kroppen och livet genom olika sätt som vi inte är medveten om. Genom våra tankar, känslor, sinnestämningar bibehåller vi trauma. Vi kan ha lätt att anpassa oss till andra, eller ha kraftiga motsånd mot livet. Något som är mycket vanligt är att vi tar efter och härmar vår omgivning och på så sätt kan vi också skapa mönster av oönskade upplevelser både i livet och i kroppen.


Energibehandlingarna ger dig en möjlighet att börja fungera bortom detta. Det ger dig utrymme att vara du, hela du, utan att döma något av dig, det  ger dig tillgång till att vara den kreativa genererande varelsen av möjligheter och att skapa det du önskar ha som ditt liv. 

Jag är utbildad och certifierad Access Consciousness Body Practitioner.
Access Consciousness är ett samlingsnamn för tekniker, kroppsbehandlingar, processer och verktyg för att vara mer av den vi egentligen är. Du är källan och utrymmet till möjligheterna. Att ta emot mer av dig och att uttrycka, leva ut den du egentligen är kommer att ge dig helt nya möjligheter i livet! 


Vad kan vara möjligt för dig och din kropp?

Boka din behandling: 
1150 kr 75 min.

Access Body Healing 1:
Boka 5 sessioner för priset av 4

Access Body Healing 2:
Frigörande för kropp och sinne. 
4 st Kroppssessioner
4 st Energy Transformation Coaching
7 500 kr 

Behandlingen anpassas efter
dig och din unika kropp och
vad den berättar och är villig
att ta emot.

Ibland eller oftast styr tanken oss och vi har tankar och åsikter om vad vi vill ska förändras och vad som ska ske under en behandling. Om vi istället tillåter vår kropp och dess visdom visa oss vad den kan ta emot så är möjligheten till förändring så mycket större.


BOKA TID
070 - 6976776
alive@livetar.nu