Access mtvss och Kroppsbehandlingar

Access Kroppsbehandlingar är fantastiskt läkande och sköna behandlingar som ger mer
frid i dig och din kropp. Energibehandlingarna kan hjälpa dig och din kropp att lösa upp blockeringar på alla nivåer så som fysiskt, psykiskt, emotionellt och själsligt. 

När du tar emot en session ligger du bekvämt ned på en behandlingsbänk och bara tar
emot. Det är en hands-on behandling där jag kommer att vidröra delar av din kropp. 
Ha gärna sköna mjuka kläder på dig under behandlingen. 

Access Kroppsprocesser är en form av healing som är designade att hjälpa dig och din kropp att helas. Det finns över 60 olika processer och alla är designade för att skapa mer frihet, lätthet, glädje, tacksamhet, kreativitet, val, möjligheter och gemenskap i ditt liv, i din kropp och i ditt skapande. Kroppen är ett verktyg för njutning och glädje, vilket allt för få personer upplever här på planeten jorden. 

Att ta emot en session hjälper dig att att släppa på de begräsningar som du och din kropp just nu fungerar ifrån. Kroppsbehandlingen hjälper din kropp att frigöra och eliminera blockeringar begränsningar, rädslor, smärta, obalanser, ofunktion, dömande, separation och all form av trauma/drama. Är det något som din kropp önskar?

När vi har obalans, mentalt, kroppsligt eller känslomässigt, kan det yttra sig på olika sätt. Kroppen uttrycker det tex genom sjukdom, stelhet, trötthet, värk, grubblerier, depression likväl som brist på pengar, icke fungerande relationer, olika former av beroenden, självdestruktivitet, bristande självkänsla och självförtroende mm. 

På en energimässig nivå skapar vi vår egen obalans i kroppen och livet genom olika sätt som vi inte är medveten om. Genom våra "dolda" och våra medvetna tankar, våra fastlåsta lagrade känslor, våra sinnesstämningar bibehåller vi vårt trauma och problematik i livet.
Vi kan ha lätt att anpassa oss till andra, eller ha kraftiga motstånd mot livet. Något som är mycket vanligt är att vi tar efter och härmar vår omgivning och på så sätt kan vi också skapa mönster av oönskade upplevelser både i livet och i kroppen.

Energibehandlingarna ger dig en möjlighet att börja fungera bortom detta. Det ger dig utrymme att vara du, hela du, utan att döma något av dig, det ger dig tillgång till att vara den kreativa, livgivande, lyckliga, genererande varelsen  som du egentligen är. Full av möjligheter och att kraft och mod att skapa det du önskar ha som ditt liv. 

Kroppsprocesserna är unika i sitt slag. Det finns över 60 olika där alla är designade att hjälpa dig och din kropp till helhet. När du bokar in en tid för en session tittar vi på var du och din kropp är just nu och väljer den process som din kropp just nu är villig att ta emot. 

Vad kan vara möjligt för dig och din kropp?

Vill du boka en tid? 
Ta kontakt så hittar vi 
en ort och tid till din behandling. 

Hassela
895 kr 70 min
3 behandlingar 795 kr/st

Sundsvall
995 kr 70 min
3 behandlingar 895 kr/st