Emotion Code™

VAR FRI!
REMOVE TRAPPED EMOTIONS

Vad är Emotion Code™?

Emotions koden är en effektiv healingmetod för att rensa det emotionella bagaget. En metod för att hitta och avlägsna våra instängda känslor och hjälpa kroppen till självläkning och återställa kroppens naturliga energibalans.
Vårt emotionella bagage består av våra negativa känslominnen och cellminnen som är bundna i celler, vävnader och inre organ. De instängda emotionerna gör förutom att skapa oreda i kroppen att vi har undermedvetna mönster som påverkar hur vi reagerar och agerar i relationer med andra människor eller händelser.

Våra "fångade känslor"
Vi har ett brett spektrum av emotioner och de tillhör livet. Alla har vi upplevt negativa känslor och uppleveler i livet på olika sätt. En instängd negativ känsla i kroppen drar till sig mer av samma känsla. Det gör att du kan uppleva en specefik känsla lättare och oftare än vad du annars skulle göra. 

Vårt ”emotionella bagage, ryggsäcken består av obearbetade känslor som vi av olika anledningar inte fullt ut klarat av att hantera när de uppstod. Vi har olika förmågor att bearbeta och hantera starkt negativa känslor och när vi inte "orkar" bearbeta dem väljer vi att trycker undan dem. 
Genom att allt är energi så är även dina tankar, känslor och kropp också energi. När en känsla inte bearbetas fullt ut fastnar den i kroppen som en energiboll och blockerar, försvagar och stoppar flödet i kroppen samt i kroppens system och energifältet som omger kroppen. De kan ge upphov till oblanser, obehag, smärta, problematik och/eller sjukdom både fysiskt, psykiskt och emotionellt. Det kan påverka alla delar av livet och hindra vår kropp att fungera optimalt likväl som de kan hindra oss att leva fullt ut eller uppnå vår fulla potential. Att rensa det emotionella bagaget kan vara mycket effektivt för mer flöde i livet.

Frigöra "fångade känslor"
Att frigöra instängda emotioner från det förflutna är både befriande och helande. Det kommer att förändras ditt sätt att vara, hur du känner dig, vilka beslut du tar, hur du upplever saker och vad som kommer till dig i livet.

Att rensa bagaget kan ge dig mer 
- glädje, flöde och förändringar i både livet, i kroppen och i sinnet. 
- hjälper kroppen att frigöra känslomässiga blockeringar som kan ge fysiska,
   psykiska eller emotionella smärtor, obehag, ofunktion, obalans av olika slag.

Emotional koden avlägsnar också absorberade emotioner från andra samt ärvda känslor vilket kan gå flera generationer tillbaka.
Metoden används också för att hjälpa djur från känslomässiga trauman. 

Hur en session går till
Metoden frigör djupt rotade blockeringar snabbt och effektivt utan behov av att intellektualisera den smärta eller det obehag du känner. Med hjälp av en känslokarta och kommunikation med ditt undermedvetna via kinesiologi (muskeltestning) lokaliseras de instängda känslorna som därefter frigörs och avlägsnas från din kropp med hjälp av mittmeridianen. När en fångad emotion frigjorts kommer den inte tillbaka igen. 

Med fördel ges sessioner på distans där vi möts via telefon eller zoom.

Händelser som kan resultera i instängda känslor:
- Skilsmässa och relationsproblem
- Känslor av mindervärde, lågt självförtroende
- Ekonomiska problem
- Stress i livet, på jobbet eller hemma
- Långvarig stress
- Dödsfall
- Missfall och abort
- Negativa känslor om dig själv eller andra
- Negativt självprat, självdömande, övergrepp på självet
- Fysisk sjukdom
- Psykisk sjukdom
- Trauma
- Mental eller fysisk misshandel

Alla situationer och händelser där vi inte tillåtit oss själva att genomleva känslor kan skapa instängda och fångade emotioner. Ditt undermedvetna vet vilka det är.

 

Bakgrund
Grundaren av Emotion Code Dr Bradley Nelson, utvecklade och började använda metoden på sin kiropraktikmottagning på 90-talet. I sitt arbete upptäckte han hur instängda känslor var den största orsaken till de besvär och smärtor som hans patienter upplevde. Hans patienter upplevde ofta stora förbättringar i sina liv, vissa nästan omedelbart.

Här är en video med Dr. Nelson: What is the Emotion Code 

Du är energi! 
Allt har en frekvens och en vibration så även dina känslor.


En session tar ca 50 - 60 min. 
Vi frigör 5-10 fångade känslor i sammarbete med ditt undermedvetna. 

Efter en session upplevs det oftast som om du helt enkelt blivit av med bagaget ... det kan vara lättare att andas, du kan känna dig lätt som en fjäder, komma i kontakt med din inre glädje, ha mindre smärtor, mindre tankar och vara mer balanserad. 
 

BOKA DIN SESSION

1 session 750 kr

Paket: 3 sessioner = 2 100 kr

Boka din session genom att fylla i formuläret här nedan.

Betalning via swish eller faktura