Access Bodywork

Access erbjuder över 60 olika energi-processer som skapar lätthet, funktion och förändring i din kropp på cellnivå.

 

Allt är energi, du, jag och allt som är runt oss är energi. Forskning visar på att i den minsta beståndsdel som vi vet om så finns det till största delen tomrum. Ett utrymme som har en intelligens, ett uttryck och en medvetenhet.

Om vi då tittar på vår kropp så består den alltså
till största delen av utrymme och vatten. Något som
kan förändras och omvandlas.

 

Access energiprocesser har hjälpt 1000 tals människor tillbaka till hälsa, välbefinnande, till liv och glädje och att kunna uttrycka sig med sin fulla kapacitet och kreativitet.

Vi är få som lever som den som vi egentligen är, som en energivarelse, och vi har inte blivit lärda att lyssna till vad vår kropp säger till oss. Vi är vana att leva från vår tankevärld och med hjärnan som centrum. Tänk om det kan vara på ett annat sätt och att vi alla bär förmågan att hela och läka oss själva.

När vi har obalans, mentalt, kroppsligt eller känslo-mässigt, kan det yttra sig på olika sätt.

Kroppen uttrycker det i sjukdom, trötthet, värk, grubblerier, depression mm. Access olika energi-processer kan hjälpa dig att skapa den kontakt
med dig själv som skapar helandet av
dig och att
leva ett liv i glädje, hälsa och lätthet.

 

 

 

MTVSS (Molecular Terminal Valence Sloughing System)

En bodyprocess som är mycket dynamisk och "boostar" ditt immunförsvar och kan hjälpa dig att ta bort många olika kroppsbesvär. Den används bl.a. på leder, njurar och körtelsystem och ger hela kroppen en chans att läkas.

Behandlingen ger en känsla av frid och lätthet i kroppen eftersom de begränsningar som har låsts in i kroppens celler frigörs. Processen assisterar dig till en bättre gemenskap med din kropp vilket ger dig fler hälsosamma fördelar. Vår rationella hjärna kan ibland vara hämmande för att vi ska kunna leva det liv vi egentligen vill.

 

MTVSS hjälper dig att rensa blockeringar/problem

på alla nivåer: fysiska, mentala och känslomässiga.

Den kan skapa en kraftfull förändring genom att den 

går förbi din logiska, analytiska hjärna. Den verkar genom att omvandla djupgående självpåtagna saboterande föreställningar om oss själva och våra kroppar på cellulär nivå. Denna dynamiska hands-on process som tar kroppen tillbaka till tiden omedelbart före traumat. Det handlar om att koppla av och låta cellerna gå tillbaka till hur de var innan traumat.

Har du några besvär eller problem i följande system

i kroppen kan detta bidra till stor lätthet för dig och

din kropp.

 

- Immunsystemet: återkommande förkylningar,

   virus, influensa

- Centrala nervsystemet: inflammationer,

   reumatism, MS, fibromyalgi och andra ledbesvär.

- Andningssystemet: lungor, astma.

- Sköldkörtelbesvär, ämnesomsättningen och

   cellens metaboliska värde

- Matspjälkningssystemet: besvär med mage. tarm

- Huden, hudbesvär/problem

- Skelettet

- Lymfsystemet och hormonsystemet

- Fortplantningssystemet: besvär att bli gravid

- Organsystemet, lever, mjälte, njurar,

Boka din behandling: 1200 kr 90 min.

Behandlingen anpassas efter dig och din unika kropp och vad den berättar och är villig att ta emot.


Ibland eller oftast styr tanken oss och vi har tankar och åsikter om vad vi vill ska förändras och vad som ska ske under en behandling.
Om vi istället tillåter vår kropp och dess visdom visa oss vad den kan ta emot så är möjligheten till förändring så mycket större.

Vad kan vara möjligt för dig och din kropp?

 

Access har över 60 bodyprocesser som stödjer 
dig och din kropp till läkning och hälsa.
Har du
 upplevelser och besvär som är svåra att komma  tillrätta med, som du inte hittar någon
orsak till
 och som ingen doktor eller metod hittllis
har gett
dig det du vill? Har du mönster, en historia och trauman som återkommer?

 

Då kan access energiprocesser vara det du söker

och som kan bidra till att hjälpa dig.

 

Bodyprocesserna är mycket dynamiska och går

till den plats där förändring kan ske på cellnivå

och skapar det skifte i de minnen som blockerat
den läkning som du söker.

 
 

Processerna hjälper bla med: 

 • Låsa upp fasthållande av mönster
 • Låsa upp synpunkter som förminskar dig
 • Ärrvävnad, operationsärr 
 • Åldrande, rynkor, stelhet 
 • Syn och hörselbesvär
 • Sexuella problem eller problem med partner  
 • Smärtproblematik 
 • Smärta som förflyttar sig runt i kroppen 
 • Entiteter 
 • Trauma, chock, olyckor.  Fastnat i någon historia eller situation som vi inte kommer över  
 • Överarbetade muskler, träningsvärk 
 • Inte känna sig hemma i kroppen 
 • Artros 
 • Cellförändringar 
 • Ätstörningar