Access Consciousness

KÄLLAN TILL AVGÖRANDE FÖRÄNDRING!
Access consciousness är ett pragmatiskt system och en uppsättning verktyg och processer som är designade att
ge dig tillgång till mer av dig och det du vet. Du vet allt
som den oändliga varelsen som du egentligen är.

De flesta av oss har blivit levererade en verklighet med "sanningar", övertygelser, tankar och idéer om hur det
ska vara och vi har aldrig tagit reda på vår egen verklighet. Vi lever där i vår begränsning av vad som egentligen finns tillgängligt för oss.

Access ger dig tillgång till att vara källan för möjligheterna 
i livet samt ökar medvetenheten i världen. Medvetenhet inkluderar allt, det finns inget som det exkluderar eller dömer. Hur mycket av dig själv har du exkluderat för att 
du har bestämt att det är något fel på det?

Access handlar om att leva i frågan istället för att söka svaret och lösningen. Hur många gånger har du försökt
lista ut ett svar på något problem som du har? 
Hur har det gått för dig? .

Det handlar om att börja verka från knowing istället för thinking. Verktygen i Access lyfter fram de ställen där du begränsar dig själv – och hjälper dig att eliminera dessa
så att de inte längre styr dig. Du blir mer av dig själv och genererar det liv du verkligen vill ha.

Att leva i medvetenhet är att ha förmågan att se möjligheterna, valen och livet i varje ögonblick. Access handlar om att befria oss från polariteten och begränsningarna i våra tankar, känslor och
sinnesstämningar. Det är när vi ser oss själva som begränsade varelser som vi tenderar att fungera utifrån tankar och känslor.
Polaritet hindrar oss från att se saker som det är och
skapar begränsningar och ger oss få möjligheter och val.

Grunden i Access Consciousness är kroppsprocessen
Access Bars. Det är en energibehandling som lättar på
våra polariteter inom alla områden i våra liv. Det startar
ett helande av oss själva och ökar medvetenheten så att valen och möjligheterna blir mer synliga och tillgängliga.
Du blir mer av dig själv som den oändliga varelse du är,
du blir medskapare av ditt eget liv, energin ökar och livet kommer till dig med lätthet, glädje och härlighet.

Access Consciousness skapades av Gary M Douglas för
ca 25 år sedan. Han är verksam världen över fortsätter
att bidra till att skapa en annorlunda värld. 

Hur blir det ännu bättre än så? ;)

Medvetenhet inkluderar allt och
dömer eller exkluderar inget. 

 

www.accessconsciousness.com